‘Een doorbraak forceren’ In november publiceerde de taskforce kindermishandeling het eindrapport ‘Ik kijk niet weg’. De voorzitter schrijft, dat de taskforce alarm slaat. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt, dat in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer worden van een vorm van kindermishandeling. Dat maakt de taskforce kwaad....
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
3419 9
Aanval op de rechtsstaat De regering werkt een plan uit om de rechter bij maatregelen van kinderbescherming voor een groot deel buiten spel te zetten en de Raad voor de Kinderbescherming meer macht te geven. Dat is niet minder dan een aanval op de rechtsstaat...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
9961 22
Kritiek ouders op gedragsdeskundige Een gedragsdeskundige in de jeugdbescherming adviseert de plaatsing van een kind in het pleeggezin te verlengen. De ouders van het kind hebben kritiek op het advies. Bij de kinderrechter vechten ze het advies aan. Daarnaast gaan ze klachten indienen tegen de...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
1112 1
Visie is geen beleid Deze week herlas ik een “regiovisie aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld” uit 2014. De gemeenten zien huiselijk geweld en kindermishandeling als ernstig en omvangrijk probleem. Bij de aanpak ligt de nadruk op preventie en op de lokale teams. De gemeenten verwachtten...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
2515 4
Gemeenten zoeken nieuwe aanbieders De gemeenten in de regio Eindhoven gaan vanaf 2017 een deel van de jeugdbescherming inkopen bij een nieuwe aanbieder. Hetzelfde gebeurt in de regio Arnhem. Deze gemeenten willen een alternatief voor het (voormalige) Bureau Jeugdzorg, of ze willen dat de jeugdbescherming...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
3770 7
De rechtszaak Een baby van 9 maanden overlijdt en de moeder en haar vriend worden verdacht van betrokkenheid bij de dood van het kind. De moeder verlaat haar vriend en wordt daarna opnieuw zwanger van een andere man. De rechter stelt de nog ongeboren baby...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
2542 2
Verwarring Onlangs zeiden medewerkers van een sociaal wijkteam, dat zij hulp mogen geven aan een gezin en informatie over de gezinsleden mogen delen met andere instanties, zonder hiervoor toestemming te vragen, mits ze de betrokkenen informeren. ‘Want’, zeiden ze: ‘het informeren van de cliënt is...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
2522 8
Het verhaal van de terugtredende overheid Het doel van de transities in het sociaal domein is dat mensen meer problemen zelf oplossen, samen met hun familie, buren en anderen in hun eigen omgeving. De overheid treedt terug, komt op afstand, beperkt zich tot het voeren...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
1394 3
b2ap3_thumbnail_doh.jpg
Een opleiding met garantie op gedragsverandering? (!) Meer dan 70 procent van veranderprojecten in organisaties belandt in de ijskast of mislukt domweg, als we prof. Dr. Jaap Boonstra van het SIOO in Utrecht mogen geloven. Hij wrijft het nog eens lekker in: “Goals are not achieved,...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
927 4
1-gezin, 1-plan, 1-regisseur Al meer dan 20 jaar is het streven naar meer regie in de jeugdhulp een vast onderdeel van het overheidsbeleid. In 1994 publiceerde de overheid het regeringsstandpunt Regie in de Jeugdzorg. ‘Regie’ is sindsdien een van de meest voorkomende ‘buzz words’ in het...
Laatst aangepast op Doorgaan met lezen
2602 9