De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Deze operatie staat bekend als de transitie. Tegelijkertijd wordt de transitie aangegrepen om vernieuwing van onder andere de jeugdbescherming door te voeren: de transformatie.

Transformatie van de jeugdbescherming is nodig omdat het aantal ondertoezichtstellingen erg hoog is (ca. 30.000) net zoals het aantal uithuisplaatsingen in het kader van een ondertoezichtstelling (bij 60% van de ots-en). Ambitie van de nieuwe jeugdbescherming is dan ook het terugdringen van ots'en en uithuisplaatsingen en – mocht een maatregel of uithuisplaatsing toch nodig zijn- verkorting van de duur hiervan.

Wij vatten het begrip 'jeugdbescherming' in de brede zin van het woord op. Het gaat om het werk van instanties met specifieke bevoegdheden ter bescherming van jeugdigen, die zich (vermoedelijk) in een ernstig bedreigde opvoedingssituatie bevinden. De nieuwe jeugdbescherming omvat niet langer uitsluitend de uitvoering van door de kinderrechter opgelegde maatregelen van jeugdbescherming of jeugdreclassering. De nieuwe jeugdbescherming werkt ook in de fase voordat er sprake is van een maatregel, in het gebied tussen vrijwillige hulp en maatregelhulp. Anders gezegd: de nieuwe jeugdbescherming betreft zowel de hulp onder drang als onder dwang.
Eigen kracht, regie bij het gezin, inschakeling van het netwerk, oplossingsgericht werken, één gezin, één plan, één regisseur, en een sterk accent op veiligheid zijn belangrijke inhoudelijke noties van de nieuwe jeugdbescherming.

Voor de jeugdbescherming betreft de transformatie een paradigmaverschuiving op twee fronten:

 • In de nieuwe jeugdbescherming (waartoe zowel 'drang' als 'dwang' ressorteren) moet maximaal worden ingezet op de eigen kracht en de eigen regie van de cliënt en diens netwerk.
 • De professional is niet langer de enige die zich bekommert om het welzijn van zijn cliënten. In de nieuwe jeugdbescherming is expliciet plaats voor de inzet en betrokkenheid van betrokken burgers.

Wij geven deze vernieuwing met verschillende bureaus jeugdzorg gestalte. Dit is gebeurd onder verschillende benamingen: SAVE, Verve, Beter Beschermd, de integrale jeugdbescherming, e.d. Tevens hebben wij In dit licht de methode Kind Veilig Thuis ontwikkeld, voor inzet van vrijwilligers/burgers bij de zorg voor jeugdigen om waar mogelijk uithuisplaatsing te voorkomen.

Nieuwsbrief

Please wait

Neem contact op

 1. Aanhef
  Ongeldige invoer
 2. Naam
  Ongeldige invoer
 3. Bedrijfsnaam
  Invalid Input
 4. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 5. E-mailadres
  Ongeldig e-mail adres!
 6. Uw vraag / opmerking
  Invalid Input
 7. Ongeldige invoer.
 8. Formulierid
  Invalid Input