Barsten in de Jeugdzorg

Zorgelijke toename in jeugdhulp(-kosten) Niet alle jeugdigen die in beeld zijn bij de gemeenten krijgen op tijd de hulp die zij nodig hebben. Vooral jeugdigen met ernstige ontwikkelingsbedreiging krijgen op dit moment onvoldoende bescherming. Dit schrijft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in… Lees meer