Jeugdsupport rapport

Gratis

SKU: 50 Categorie: Tag:

Beschrijving

Humanitas is in 2014 een uit twee delen bestaand project gestart met het doel de inzet van vrijwilligers voor de zwaardere doelgroepen van de jeugdhulp en de jeugdbescherming te vergroten. Het project is gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij. De twee deelprojecten zijn: ‘Wel Thuis’, voor gezinnen waar de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen wordt bedreigd en ‘Jeugdsupport’, voor jongeren met een hulpverleningsgeschiedenis die de jeugdhulp gaan verlaten of al hebben verlaten. Voor Jeugdsupport zijn vijf pilotregio’s geselecteerd: Rijnland, Amsterdam/ Diemen, Den Bosch/Eindhoven, Twente en Groningen.