Visie

Een goede publieke dienstverlening is een elementair deel van een goede samenleving. Daarbij is de uitvoering – dat wil zeggen: wat de burger ervan merkt – de maatstaf.

Ons land heeft een uitgebreide en kwalitatief goede publieke sector. Maar het systeem van de overheid en de professionals is alsmaar groter geworden en is steeds verder de leefwereld van de burger binnengedrongen. Dat leidt nu tot een herbezinning, een tegenbeweging, met woorden zoals eigen kracht en de terugkeer van de burger. De wereld verandert en de publieke sector moet mee veranderen.

Het beleid voor de publieke sector is politiek gestuurd. Beleidsteksten bevatten veel abstracte termen en niet meetbare ambities (‘dichtbij de burger’; ‘integrale aanpak’). Dergelijke ambities zijn mooi, maar het gaat erom hoe ze landen in het gesprek van de maatschappelijk werker en het gezin, de leerkracht en de jeugdige, etc. De ervaring van de burgers en de professionals valt niet altijd samen met de beloftes in het beleid.

Wij vinden het een uitdaging om de publieke dienstverlening te verbeteren vanuit het oogpunt van de burger en de professional. Vanuit de inhoud naar de organisatie. Door het vertalen van het beleid naar de praktijk en vice versa.