VanMontfoort is een expertisebureau in de publieke sector, in het bijzonder op het terrein van de zorg voor jeugd.

We werken voor zowel gemeenten en andere overheden als voor uitvoerende organisaties en kenniscentra.
Belangrijke woorden voor ons zijn professionaliteit en nuchterheid. Visie en ambitie zijn nodig in het sociaal beleid, maar de uitvoering is de maatstaf. 

Vanuit die gedachte werken wij voortdurend aan ons aanbod, variërend van een kortdurend advies of een korte training, tot langdurig partnerschap in omvangrijke vernieuwingsprojecten.


Nieuwsbrief

Please wait