VertrekTraining

In een individuele training van tien weken leren de jongeren zelfstandig te wonen en een sociaal netwerk op te bouwen.

De VertrekTraining is een beproefde methode die ingezet kan worden om jongeren voor te bereiden op hun zelfstandigheid, ter voorkoming van thuisloosheid of om jongeren die al dakloos zijn te begeleiden. De methode is gericht op het versterken van de competenties van de jongeren, outreachend werken en het mobiliseren en versterken van het netwerk van de jongeren. De VertrekTraining is een praktische, individuele training die jongeren tussen de 15 en 23 jaar voorbereidt op zelfstandigheid. De VertrekTrainer werkt met de jongere aan de volgende doelen:

  • een ondersteunend sociaal netwerk,
  • een stabiele verblijfplaats,
  • een structurele dagbesteding,
  • evenwicht in uitgaven en inkomsten,
  • zo nodig; opgeschoonde strafzaken en schulden.

De VertrekTrainer zet de jongere op het goede spoor door hem of haar gedurende ongeveer tien weken een paar keer per week te begeleiden. De trainer helpt de jongere zijn persoonlijke doelen te stellen en te realiseren. De aanpak van de VertrekTraining is heel praktisch en integraal.

De VertrekTraining wordt nu veelvuldig ingezet om jongeren te coachen naar zelfstandigheid vanuit jeugdhulp (zelfstandigheidsgroep, leefgroepen of pleegzorg), jongeren vanuit een (problematische) thuissituatie en jongeren die geen vaste woonplek hebben.

VanMontfoort verzorgt de opleiding van de VertrekTrainers (basistraining) en de implementatie van de methodiek in Nederland. In de basistraining leren de deelnemers de vaardigheden waarover de VertrekTrainer dient te beschikken en het gebruik van de ondersteunende technieken en materialen.

De Vertrek Training is als “goed onderbouwde methode” opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJI.

Basistraining: 7-daagse training
Dag 1 Het competentiemodel, doelgroep, uitgangspunten en fasering van de VertrekTraining
Dag 2 Informatieverzameling, competentieanalyse, doelen stellen, het motiveren van jongeren
Dag 3 Vaardigheden leren en gedragsinstructies
Dag 4 Netwerkversterking
Dag 5 Technieken voor competentievergroting
Dag 6 en dag 7 Uitwisseling van ervaringen, casusbespreking en herhaling technieken.

Materiaal:
Handleiding bij de Vertrek Training – H. Spanjaard.
Bekijk hier het boek de Vertrek Training in de Webshop

Implementatiepakket:
Het opzetten van een VT team waarin gecertificeerde VT-trainers werken vraagt om een implementatietraject.
Het implementatiepakket bestaat uit :
Basistraining: 14 dagdelen
Dag voor leidinggevende: 1 dagdelen
Training on the job: 17 dagdelen

Dit pakket wordt op maat gemaakt.

De geplande data voor de Basistraining zijn: 15 januari 2018, 16 januari 2018, 17 januari 2018, 29 januari 2018 en 30 januari 2018. De twee terugkomdagen worden in onderling overleg afgestemd.

Kosten: € 1.750,- per deelnemer, excl. materialen