Ouderbegeleiding en Systeemgericht werken

Omschrijving en leerdoelen
De training biedt de jeugdreclasseerder handvatten in het werken met en begeleiden van de ouders en het sociale netwerk van de jeugdige in de begeleiding van de jeugdige in het kader van een jeugdreclasseringsmaatregel.

De jeugdreclasseerder neemt kennis van het systeemgericht werken en leert op basis van systeemtheorie samen te werken met de ouders en het sociale netwerk van de jeugdige bij de begeleiding van de jeugdige.

Inhoud
Het delictgedrag van de jongere is de reden geweest voor de aanmelding bij de jeugdreclassering. Bij de ontwikkeling van het delictgedrag kunnen strikt individuele factoren een rol spelen, maar daarnaast speelt ook de omgeving altijd een rol.

Het gezin en het sociale netwerk van een jeugdige kunnen het delict (mede) veroorzaken of versterken (criminogene factor), ze kunnen de jongere beschermen tegen (nieuw) delictgedrag en daarnaast hebben de gevolgen van het delictgedrag van de jeugdige grote impact op het gezin en de sociale omgeving (verzwaring van de opvoeding). Het betrekken van het gezin (de ouders) en het sociale netwerk bij de begeleiding van de jeugdige is, met het oog op recidivevermindering, dus zeer van belang.

In de twee-daagse training wordt op de eerste dag ingegaan op de systeemtheorie, het stellen van contextuele vragen en wordt het ouder- en kindperspectief behandeld. Ook komt het samenwerken met de ouders en het stellen van doelen met de ouders aan bod. Op de tweede dag wordt ingegaan op het oplossingsgerichte werken en worden de opvoedingsvaardigheden van Patterson behandeld en ingezet in het gesprek met de ouders om tot samenwerking te komen. Op de terugkomdag worden de zelfgemaakte video-fragmenten van de deelnemers bekeken en wordt geoefend samen met een trainingsacteur.

Doelgroep
Jeugdreclasseerders en Reclasseringswerkers die werken met Adolescenten

Groepsgrootte
Maximaal 12 deelnemers

Duur
2 trainingsdagen en een terugkomdag

Studiebelasting
Voor de beide trainingsdagen dient een huiswerkopdracht te worden uitgevoerd ter voorbereiding op de trainingsdag.
Ter voorbereiding op de terugkomdag dient een video-opdracht te worden uitgevoerd.

In company

Certificering
Bewijs van deelname na 100% aanwezigheid en afronden van huiswerkopdrachten en de video-opdracht.

Accreditatie
BAMw 4,5 registerpunten

Kosten
In company € 9.600,-

Aanmelding
Contactpersoon: Emke Luking-Geurtsen