Jeugdreclassering voor gedragswetenschappers

De vijfdaagse training methode jeugdreclassering is een training voor gedragswetenschappers, gedragsdeskundigen en teamleiders van de gecertificeerde instelling.

Doel van de training is om gedragswetenschappers en teamleiders van de gecertificeerde instellingen toe te rusten in het aansturen van het methodisch werken van de jeugdreclasseerders .

Door het doorlopen van de training kent de gedragswetenschapper het gehele proces van aanmelding van de jongere tot het uitvoeren van de maatregel van jeugdreclassering en weet hij hoe de medewerker te ondersteunen. Belangrijk aspect hierbij is de aansturing bij de vormgeving van de principes van de nieuwe jeugdbescherming.

Opzet en inhoud
In de training komen onder andere aan bod:
het juridisch kader
de basisprincipes van de methode jeugdreclassering
een analyse van de risico’s en beschermende factoren
medewerkers ondersteunen in het gehele proces: van de aanmelding van de jongere tot het opstellen van plan van aanpak en de uitvoering van de maatregel jeugdreclassering.
de principes van parallelle processen
de (eigen) stijl van leidinggeven
aansluiten op ontwikkelings-niveaus van het team

De training Jeugdreclassering werkt met voorbereidingsopdrachten, opleidingsdagen en vervolg/ toepassingsopdrachten.

Doelgroep
Gedragswetenschappers/teamleiders gecertificeerde instellingen

Doel
Aansturing methodisch werken van jeugdreclasseerders

Groepsgrootte
Minimaal 8
Maximaal 12

Accreditatie
K&JOG – Behandeling: 4,5
K&JOG – Diagnostiek: 4,5
K&JOG – Herregistratie: 30
K&JOG – Overige taken: 6