Jeugdreclassering nieuwe ontwikkelingen

Doelgroep
Voor werkers jeugdreclassering die al voor de transitie werkzaam waren en nog geen training in de nieuwe uitgangspunten hebben gevolgd, is er een ‘opfriscursus’ van 1 dag over de belangrijkste ontwikkelingen en aanpassingen sinds het Handboek Jeugdreclassering is verschenen.

Doel
Deelnemers zijn op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en uitgangspunten jeugdbescherming (zoals: integraal werken, regie bij het gezin, één gezin/één plan/één regisseur) en weten hoe zij die in praktijk kunnen brengen

Opzet en inhoud
Aan de orde komen
• De nieuwe jeugdbescherming/jeugdreclassering: integraal werken, regie bij het gezin, één gezin/één plan/één regisseur)
• De narratieve benadering
• Casusbespreking in de vorm van een Methodische Leerbijeenkomst met behulp van het viervensterschema

Doel
Nieuwste ontwikkelingen bijbrengen

Doelgroep
Reclasseerders die opgeleid zijn voor de transitie

Groepsgrootte
Maximaal 20 deelnemers bij twee trainers.
Maximaal 12 deelnemers bij een trainer

Locatie
De training wordt op locatie gegeven

Accreditatie
SKJ 3,20

Kosten
Bij 1 trainer: 1740 Euro
Bij 2 trainers: 3.480 Euro

Aanmelding
Contactpersoon:
Emke Luking-Geurtsen