Opdrachtgevers

Interimmanager/directeur

VanMontfoort ondersteunt overheid, gemeenten en bedrijven tijdens transformatie of bij tijdelijke afwezigheid van een manager of directeur.
Wij selecteren zorgvuldig ervaren mensen die bewezen hebben organisaties verder te helpen met hun specifieke vaardigheden. Hierbij gaan betrokkenheid bij mensen en resultaat samen: wij werken met bevlogen en inspirerende managers en projectleiders, met een brede kijk op zaken, gericht op pragmatische oplossingen.

Contact

Projectleiding

Naar mate de complexiteit van een project toeneemt, worden er hogere eisen gesteld aan projectleiding. Er is meer expertise nodig op inhoud en proces en een duidelijke focus op de voortgang en het resultaat. Een externe projectleider biedt deze mogelijkheid.

Een projectleider van VanMontfoort neemt de verantwoordelijkheid voor de succesvolle realisatie van een project, van ontwerpfase tot afronding. Het projectcontract wordt altijd uitgevoerd met als doel: een resultaat van hoge kwaliteit
binnen de gestelde grenzen van tijd en budget.

Contact

Starters met LEF

VanMontfoort wil een brug bouwen tussen de net afgestudeerde professional en de toenemende vraag naar goed gekwalificeerd personeel. VanMontfoort staat voor een stabiele medewerker met lef die kritisch kijkt en denkt. Reflectie op eigen handelen staat hierbij centraal.

Contact

VanMontfoort zorgt voor de juiste match. Wij denken mee in mogelijkheden en oplossingen, passend bij de vraag.
Download de flyer