VanMontfoort voert verschillende vormen van beleidsonderzoek uit. Deze onderzoeken beslaan de gehele beleidscyclus. Wij voeren zowel plan-, proces- en effectevaluaties uit voor de verschillende overheidslagen (gemeenten, provincies en rijksoverheid) op uiteenlopende thema's en domeinen.

Daarnaast hebben wij ervaring met het uitvoeren van evaluaties van wetgeving. VanMontfoort heeft hierbij als voordeel dat de organisatie zowel sociaal wetenschappelijke onderzoekers als juristen in dienst heeft, waardoor zowel de onderzoekstechnische kant als de juridische technische kant meegenomen wordt in het onderzoek.

Voorbeelden beleidsonderzoek

 • De minister van Veiligheid en Justitie wilde het aantal criminele jeugdgroepen in Nederland drastisch verminderen. Wij hebben onderzocht in hoeverre dit beleidsvoornemen is gehaald door de aanpak van de criminele jeugdgroepen te evalueren.
 • Sommige jongeren worden geplaatst in een zorgproject in het buitenland. Het ministerie van VWS wilde graag weten in hoeverre deze vormen van zorg werkzaam zijn. Wij hebben dit onderzocht door de ervaringen van professionals en jongeren te beschrijven.
 • Het Samenwerkingsverband aanpak Marokkaans-Nederlandse Risicojongeren wilde de oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse risicojongeren in schooluitval, werkloosheid, criminaliteit en overlast terug brengen. Wij hebben de ontwikkeling van jeugdoverlast in de 22 gemeenten van het samenwerkingsverband onderzocht.
 • Na de landelijke implementatie van de Slachtoffer-dadergesprekken hebben wij deze implementatie onderzocht door alle betrokken partijen te betrekken door middel van interviews en middels een online enquête.

Voorbeelden evaluatie wetgeving

 • In 2008 is het van rechtswege vervallen van de verlofmachtiging in de tbs gewijzigd (wijziging art. 53 Rvt) naar aanleiding van een incident. Wij hebben dit geëvalueerd door te kijken naar welk effect de wijziging heeft gehad op de uitvoeringspraktijk.
 • Art. 304 van het Wetboek van Strafrecht biedt de mogelijkheid een strafverzwaring op te leggen van 1/3 indien er sprake is van kindermishandeling. We hebben de toepassing dit artikel bij kindermishandeling onderzocht: hoe vaak wordt het artikel toegepast en hoe ziet het vervolg in de strafrechtsketen eruit?

Nieuwsbrief

Please wait

Neem contact op

 1. Aanhef
  Ongeldige invoer
 2. Naam
  Ongeldige invoer
 3. Bedrijfsnaam
  Invalid Input
 4. Telefoonnummer
  Ongeldige invoer
 5. E-mailadres
  Ongeldig e-mail adres!
 6. Uw vraag / opmerking
  Invalid Input
 7. Ongeldige invoer.
 8. Formulierid
  Invalid Input