Onderzoeksvaardigheden en -methoden

Door de combinatie met juridische kennis vanuit onze juristen kan een onderzoeksteam van VanMontfoort een breed scala aan thema’s onderzoeken. Wij geven een aantal methoden die door ons veel gebruikt worden in onderzoeken.

Kwalitatief onderzoek

 • Literatuuronderzoek
 • Juridisch-technische analyse van (wets)teksten;
 • Semi-gestructureerde diepte-interviews;
 • Telefonische interviews;
 • Groepsinterviews, spiegelbijeenkomsten en expertpanels;
 • Participerende observatie
 • Dossieronderzoek
 • Enquêtes (zowel schriftelijk, telefonisch als via het internet).

Kwantitatief onderzoek

 • Analyse van registratiesystemen
 • Datamining (analyse van bestaande databestanden)
 • Dossieronderzoek
 • Enquêtes (zowel schriftelijk, telefonisch als via het internet).