Onderzoek is geen doel op zich.

Onderzoek en methodiekontwikkeling

Onderzoek

Thema-icon-onderzoek

De onderzoekers van VanMontfoort zijn allen sociaal wetenschappelijk geschoold. Zij beschikken over een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en –methoden, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Onderzoek naar publieke dienstverlening vraagt nogal eens om een combinatie van inhoud en wetgeving. Onze juristen maken daarom vaak deel uit van een onderzoeksteam.

Voorbeelden van onderzoeksoorten die VanMontfoort aankan zijn:

  • Algemene sociaal-wetenschappelijk onderzoek
  • Beleids(effect)onderzoek
  • Juridisch-technische analyse van (wets)teksten
  • Onderzoek in cliëntdossiers
  • Analyse van gegevensbestanden
  • Incidentonderzoek

Klanten zijn departementen van de centrale overheid, gemeenten, regio’s, en organisaties met een publieke taak, zoals zorginstellingen, scholen en jeugdbeschermingsorganisaties.