Vrijwillige zorg in het gezin

Het Oranjefonds organiseert drie informatiebijeenkomsten op 13, 15 en 20 februari 2018 voor nieuwe of bestaande vrijwilligersinitiatieven die zich richten op kinderen en jongeren die opgroeien in een complexe thuissituatie. In het nieuwe programma ‘Vrijwillige zorg in het gezin’ is de verhouding tussen vrijwillige inzet en professionele zorg is een belangrijk thema.

Voor meer informatie zie https://www.oranjefonds.nl/vrijwilligezorg

Categorie: