VertrekTraining nieuws en Landelijke terugkomdag

De VertrekTraining is en blijft een prachtige methode om jongeren te ondersteunen in hun weg naar zelfstandigheid. De VertrekTraining bestaat al 20 jaar en heeft aan kracht niet ingeboet. Middels de VertrekTraining worden jongeren ondersteund in het werken aan hun toekomst op een outreachende, integrale wijze waarbij de jongere centraal staat.

VertrekTraining erkend als goed onderbouwende interventie
De VertrekTraining is in januari 2018 opnieuw erkend en in de Databank Jeugdinterventies opgenomen als goed onderbouwde interventie. De VertrekTraining is in de ogen van de commissie “een zeer relevante aanpak voor een kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep“.

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om een integrale en preventieve aanpak te realiseren gericht op participatie en zelfredzaamheid van jongvolwassenen. Daarbij is aandacht nodig voor alle belangrijke leefgebieden zoals onderwijs, werk, inkomen, zorg, veiligheid en wonen en het activeren van het netwerk. De VertrekTraining sluit hier goed bij aan. De VertrekTraining is tevens opgenomen in de richtlijnen voor residentiële jeugdhulp als methode om jongeren goed voor te bereiden op zelfstandigheid.

Open inschrijving najaar 2018
Dit jaar starten we met de opleiding VertrekTraining waarbij naast de klassikale lessen gebruik wordt gemaakt van e-learning. Inhoudelijk zijn er andere accenten gelegd en toevoegingen gedaan aan de opleiding op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten. De training zal op maandag 29 oktober 2018 starten. Meer informatie en inschrijven VertrekTraining.

Landelijke terugkomdag VertrekTraining
Op dinsdag 2 oktober 2018 zal de landelijke terugkomdag VertrekTraining plaatsvinden. De landelijke dag is bedoeld om nieuwe inzichten en ontwikkelingen rond de methode met elkaar te delen. De terugkomdag staat in het teken van uitwisseling en deskundigheidsbevordering. Dit jaar staan “Hechting en schema’s” op het programma.

De dag vindt plaats op onze trainingslocatie in Woerden van 09:30 tot 16:30 uur. Het definitieve programma zal in september bekend worden gemaakt. Accreditatie wordt aangevraagd bij het SKJ. De kosten bedragen € 160,- (BTW-vrij) incl. koffie en lunch. Meer informatie over de Landelijke terugkomdag.

 

 

Categorie: