Training Resultaatgericht inkopen nu in open inschrijving

Veel gemeenten werken bij de inkoop van specialistische jeugdhulp inmiddels resultaatgericht. VanMontfoort heeft de afgelopen maanden medewerkers van wijk/gebiedsteams en Gecertificeerde Instellingen in de jeugdzorgregio’s Friesland en IJsselland hiervoor getraind. Deze training bieden we nu ook als open inschrijving, zodat individuele medewerkers (bijvoorbeeld nieuwe medewerkers) hieraan kunnen deelnemen.

Voor wie
Je werkt bij een lokaal team in één van de gemeenten. Het is belangrijk dat je op een andere manier gaan denken en werken: niet meer als automatisme denken in de richting van specialistische behandeling, maar in een dialoog met het gezin zoeken naar andere (deel)oplossingen die effectief kunnen zijn.
Je brengt samen met de gezinsleden in kaart wat de vraag is en welke resultaten er realistisch gezien bereikt kunnen worden. Op basis daarvan formuleer je de verwijzing. De verwijzing schrijft niet langer voor welk pakket van zorg precies geleverd moet worden, maar is geformuleerd in termen van te behalen resultaten voor de gezinsleden.

Opbouw training
Deze training is modulair opgebouwd. Er zijn drie modules van ieder één dagdeel. De drie modules zijn:
1. Het formuleren van concrete resultaten van specialistische jeugdhulp
2. Een concreet ondersteuningsplan maken en er mee werken
3. Samenwerking tussen de medewerker, de aanbieder en de cliënt in de ochtend

Je schrijft je in per module. Volg je de hele training, meld je dan aan voor iedere module afzonderlijk. Per module moet je rekening houden met één dagdeel training. De kosten per module zijn €185,-.

Deze module kunnen ook incompany worden gegeven. Voor meer informatie daarover kunt u contact opnemen met Annika Verhagen (av@vanmontfoort.nl)

Ga naar de training

 

 

Categorie: