Strijdende ouders en de jeugdprofessional

Veel jeugdprofessionals vinden het lastig om hulp te bieden bij conflictueuze scheidingen. Sociale wijkteams hebben behoefte aan praktische tips en richtlijnen voor hun eigen werk. Hetzelfde geldt voor professionals bij zorgaanbieders en in het onderwijs. Een belangrijk deel van alle klachtzaken bij klachtencommissies en van tuchtzaken bij de SKJ hebben te maken met ‘vechtscheidingen’. Samen met vertegenwoordigers van jeugdteams heeft VanMontfoort het boekje Strijdende ouders en de jeugdprofessional gemaakt. Deze handreiking voor jeugdprofessionals is geschreven vanuit een deskundige en nuchtere visie. Er bestaat geen Oplossing waarmee de jeugdprofessional de strijd tussen ouders kan stoppen. De jeugdprofessional moet niet te weinig doen in de samenwerking met het gezin, maar ook niet te veel! Als een professional zich met een gezin gaat bemoeien, zijn er slechts twee mogelijkheden: de professional wordt deel van de oplossing, of deel van het probleem. De handreiking biedt veel tips over hoe de professional de valkuilen kan vermijden, buiten de strijd kan blijven en de verantwoordelijkheid laten bij de ouders en daardoor effectiever werken voor het kind en alle gezinsleden? Wanneer kan de professional zelf aan de slag, wanneer is gespecialiseerde bemiddeling aangewezen en wanneer is het een zaak voor advocaten en rechters? Lezers noemen de handreiking een verademing. ‘Als dit me in alle zaken lukt, kan ik effectiever werken en daalt mijn werkdruk’(medewerkster van een jeugdteam).

Bestel het boek `Strijdende ouders en de jeugdprofessional` in onze webshop!

Categorie: