NIEUW: Training Professionele oordeelsvorming binnen het sociale wijkteam

De training Professionele oordeelsvorming leert je om jouw cliënten beter te kunnen helpen waardoor je minder werkdruk ervaart.

Na het volgen van de training Professionele Oordeelsvorming ben je beter in staat om:

  • de juiste vragen te stellen
  • samen met de cliënt zijn hulpvraag helder te krijgen
  • gezamenlijk te besluiten welke acties noodzakelijk zijn
  • op basis van deze vraagverkenning samen met het gezin gestructureerd en planmatig te werken aan de gestelde resultaten
  • in overleg met het gezin en de aanbieder te komen tot de best passende verwijzing en het verloop van de hulp te volgen

De doelgroep van deze training zijn professionals die werkzaam zijn in een jeugdteam, wijkteam of in de toegang.

De training is SKJ-geaccrediteerd met 22 punten.

Meer informatie en aanmelden

Categorie: