NIEUW: Boek Professionele oordeelsvorming in het sociaal domein

Vragenlijsten nemen geen beslissingen!

De beroepskracht maakt het verschil voor de ouders en de jeugdigen in de jeugdhulp, de inwoners die een beroep doen op de WMO of de mensen die een uitkering aanvragen. De afgelopen decennia is steeds meer aandacht gegaan naar vragenlijsten, protocollen, richtlijnen en standaarden.

Nu is het tijd om weer meer na te denken over de menselijke factor. Dat is een kern in het professioneel handelen voor alle beroepskrachten in het sociaal domein en in de zorg. Het door Adri van Montfoort geschreven boek Professionele oordeelsvorming in het sociaal domein gaat over de professionele oordeelsvorming zelf, inclusief de valkuilen in ons denken. Het gaat over manieren om het aantal fouten te verminderen en de oordeelsvorming voortdurend te verbeteren.

Het boek is bedoeld voor beroepskrachten in het sociaal domein en de zorg en voor studenten van HBO en universiteit. De werkelijkheid in het sociaal domein is onzeker, meerduidig en omstreden. Dat heeft gevolgen voor het vak van de beroepskrachten. Ook volgen er lessen uit voor leidinggevenden en beleidsmakers die op zoek zijn naar beleid waarmee de praktijk wordt ondersteund.

Koop het boek

 

Categorie: