Methode Veerkracht erkend als goed onderbouwd

Veerkracht, de begeleidingsmethode voor kinderen en hun ouders in de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, is erkend als ‘goed onderbouwd’ door de erkenningscommissie en opgenomen in de Databank Effectieve sociale interventies van Movisie.

Kinderen in de opvang hebben meestal veel nare gebeurtenissen meegemaakt zoals crisis en geweld in het gezin, armoede, dakloosheid.

Tegelijkertijd zijn hun ouders, door de crisis en de stress, in het algemeen minder (emotioneel) beschikbaar voor hun kind en min der goed in staat hun kind te ondersteunen. Werken aan (fysieke en emotionele) veiligheid, versterken van de veerkracht van het kind en ondersteuning van de ouders zijn belangrijke thema’s in Veerkracht. Zowel opvangvoorzieningen als gemeenten zien het belang van goede zorg voor deze kwetsbare groep kinderen en ervaren dat Veerkracht hiervoor de handvatten biedt.

Veerkracht is het resultaat van een coproductie van de Federatie Opvang en VanMontfoort, in nauwe samenwerking met de opvangorganisaties. Oorspronkelijk kende Veerkracht twee varianten, één voor de vrouwenopvang en één voor de maatschappelijke opvang. In het afgelopen jaar is Veerkracht, dankzij financiële steun van Adessium Foundation en Stichting Kinderpostzegels, doorontwikkeld tot één basismethode voor elk type opvangvoorziening. Onderzoek laat zien dat Veerkracht goed wordt ontvangen in de opvanginstellingen en op steeds meer plekken leidt tot aanzienlijke verbeteringen voor kinderen en hun ouders in de opvang.

Bekijk onderzoeksrapport ‘Kinderen in beeld in de vrouwenopvang’

Bekijk onderzoeksrapport ‘Ben ik in beeld?’

Categorie: