Leerstraf So-Cool erkend als goed onderbouwd

VanMontfoort heeft in 2018 in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming de doorontwikkeling van So-Cool uitgevoerd in samenwerking met het Expertisecentrum William Schrikker. Met een positief resultaat: de Erkenningscommissie Justitiële Interventies heeft de interventie So-Cool erkend als: Goed onderbouwd. VanMontfoort heeft daarnaast ook alle So-Cool trainers bijgeschoold in het kader van de doorontwikkeling.

So-Cool is een leerstraf voor jongeren van 12 tot 23 jaar met een IQ tussen 50 en 85 die delicten hebben gepleegd en tekorten hebben in sociale probleemoplossingsvaardigheden. So-Cool is een kortdurende, individuele interventie met als doel het vergroten van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen, om daarmee de kans op recidive te verminderen. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van sociale steun. Afhankelijk van de gekozen variant bestaat de training uit 17 of 23 bijeenkomsten van 75 minuten en 3 of 4 praktijkbijeenkomsten van 120 minuten. Daarnaast is er een nazorgtraject dat bestaat uit een boostersessie en zes follow-upcontacten.

Lees hier meer over So-Cool.

Categorie: