Jeugdbeschermingsketen

De jeugdbeschermingsketen is te lang en te langzaam.
Dit blijkt uit ons onderzoek ‘Samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen’ in opdracht van de 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant.

Gemiddeld verloopt er 8 maanden tussen de melding bij Veilig Thuis en de start van de gezinsvoogd. Volgens de eigen regels van de instanties zou dat maximaal 5 maanden mogen duren. In zeer ernstige, overduidelijke gevallen van kindermishandeling wordt er direct ingegrepen. Maar gaat het om vermoedens of om een opvoedingssituatie die de instanties verschillend beoordelen, dan duurt het heel lang voordat er duidelijkheid komt voor het kind en voor de ouders.

De samenwerking tussen alle betrokken organisaties laat nog te wensen over. Cliënten moeten meerdere keren hun verhaal vertellen. Het ontbreekt aan een gezamenlijke interdisciplinaire oordeelsvorming over het beschermen van kinderen.

Hier kunt u het onderzoeksrapport downloaden.

Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u van gedachten wisselen over deze thema’s in uw regio, dan kunt u contact opnemen met Annika Verhagen av@vanmontfoort.nl

Categorie: