Interview Directiewisseling VanMontfoort

Per 1 oktober 2018 wordt Sijko Wierenga directeur van VanMontfoort.

De huidige directeur, Adri van Montfoort, heeft sinds de oprichting ruim 22 jaar de dagelijkse leiding van het bureau gecombineerd met advieswerk, publicaties en lezingen.

Sijko Wierenga werkt sinds 2016 bij VanMontfoort als adviseur en trainer. Hij is gespecialiseerd in de thema’s: ‘Professionele oordeelsvorming’ en ‘Effectief leren in organisaties’. Behalve als adviseur heeft Sijko ook als ondernemer en leidinggevende zijn sporen verdiend, in zowel de publieke als de private sector.

Adri van Montfoort draagt het spreekwoordelijke stokje over aan Sijko Wierenga op 1 oktober 2018

Het onderstaande interview gaat dieper in op de keuze voor deze directiewisseling.

Hoe ben je tot het besluit gekomen om een nieuwe rol aan te nemen binnen VanMontfoort?
Adri: VanMontfoort bestaat 22 jaar en kan alleen blijven bestaan als het op enig moment onafhankelijk wordt van de oprichter/directeur. Dat moet je zorgvuldig doen en dat kost jaren.

De sectoren waarin we werken ontwikkelen zich buitengewoon snel, het is een speelveld van een veranderende vraag en een steeds toenemende concurrentie. Er is voortdurende aanpassing nodig. De combinatie van visie en praktijk is erg belangrijk, maar is er ook een verzakelijking en verbreding nodig. Ik kan mezelf opnieuw uit gaan vinden, maar dat is niet zo makkelijk. Daarom heb ik ervoor gekozen dat iemand anders de dagelijkse leiding op zich neemt. Dit geeft kansen voor het behoud van de kern van het bedrijf, en om het bedrijf te verbreden. Dat maakt VanMontfoort meer toekomstbestendig.

Vorig jaar ontstond er bij mij steeds meer mentale vermoeidheid, door problemen in de markt. Ik blijf steeds hetzelfde doen, en ik kom vast te zitten in een cirkel. Daarom is het ook beter om te veranderen.

Wat verandert er voor jou vanaf 1 oktober, wat blijf je doen en wat draag je over?
Adri: Er verandert best veel, ik stop met de dagelijkse leiding van het adviesbureau en alle beslissingen die genomen worden over personeel, projecten, investeringen etc. gaan over naar Sijko. Hij is ook statutair directeur en vertegenwoordigt zo de onderneming.

Ik blijf wel directeur van de Thuisbasis, dat is wel even zoeken voor mij en Sijko, we moeten samen bepalen hoe we de taken verdelen. Er zitten ook veel zakelijke kansen bij de Thuisbasis.

Ik blijf in de rol van aandeelhouder/commissaris/toezichthouder en gesprekspartner van de directeur. Mijn focus verlegt zich naar betaald werk in opdrachten; ik kijk daarbij natuurlijk wel naar wat ik leuk vind! Dat is goed voor mij maar ook voor het bedrijf. Daarnaast zal ik me richten op productontwikkeling.

Ik heb er geen behoefte aan om minder te gaan werken. Ik weet niet hoe lang ik vitaal blijf maar de komende periode ben ik net zo beschikbaar als voorheen, ook om te kijken wat er nodig is in deze transitie (die natuurlijk wel gaat lukken!).

Klanten zullen merken dat ik een vrijere rol heb ten opzichte van het bedrijf en de opdrachten. Ik zal meer meedenken en gaan kijken wat er goed is voor de wereld, in plaats van me alleen te richten op VanMontfoort.

Waarom is Sijko geschikt voor deze functie?
Adri: Ik heb heel lang nagedacht over het type directeur die we nodig hebben. Je vindt nooit een kopie van het boegbeeld van het bedrijf. De directeur moet iemand zijn die binnenkomt in bestuurskamers en verbinding heeft met onze markt en bedenkt wat die markt nodig heeft. En hij moet gevoel hebben voor de sectoren waarin we werkzaam zijn.

De eerste keer dat ik Sijko sprak herkende ik verwantschap in de visie op het publiek domein. Hij is iemand die het gedachtegoed van VanMontfoort kan voortzetten en ontwikkelen. En het belangrijkst: er is vertrouwen. Ik vertrouw Sijko en het vertrouwen is wederzijds. We gaan open met elkaar in gesprek en we kijken hoe we er samen uit kunnen komen.

Het voordeel van iemand van binnen is dat ik die al ken en weet hoe hij functioneert. Voor mij is het gedachtegoed belangrijk. Maar belangrijker is dat er goed wordt omgegaan met de mensen die hier werken.

Waarom leek directeur van VanMontfoort zijn jou een leuke uitdaging?
Sijko: Begin dit jaar had ik me juist voorgenomen om de komende jaren als adviseur/trainer redelijk op mezelf te werken. Toen de directierol aan mij werd voorgesteld, realiseerde ik mij dat ik als directeur niet kon doorgaan met alleen maar lekker je eigen klussen doen.

In deze afweging gaf het besef de doorslag dat je samen veel meer impact kunt hebben dan in je eentje. En daar zit ook de uitdaging voor mij. Het lijkt me mooi om het bureau verder uit te bouwen. Er zit veel expertise en ontwikkelingskracht bij mijn collega’s. Het lijkt mij geweldig om die te gaan verbinden aan wat onze klanten nodig hebben om hun publieke functie nog beter uit te voeren.

Daar komt nog iets bij. Adri heeft ervoor gekozen om actief te blijven. Hij gaat een vrije rol naar buiten toe vervullen, hij kent iedereen en veel mensen kennen hem en waarderen zijn visie. Adri blijft zo voor het adviesbedrijf behouden, en mede daarom ga ik er voor.

Waarom ben jij geschikt voor de functie?
Sijko: Om te beginnen omdat ik er nooit op uit ben geweest om nu eens lekker de baas te zijn met dito salaris. Daar zitten Adri en mijn collega’s helemaal niet op te wachten. Het is voor mij een rol die nodig is om samen een organisatie te zijn en te blijven. Ik kan bijdragen om dat ‘samen’ concreet gestalte te geven. Aan de organisatorische en bedrijfsmatige kant van samenwerken heb ik diepgaande kennis en veel praktijkervaring die het bedrijf op dit moment nodig heeft. Aan de menselijke kant van het samenwerken, het creëren van onderlinge verbondenheid en gezamenlijke kracht kan ik wel wat bijdragen, maar heb ik ook nog wel wat te leren. Gelukkig heb ik assertieve collega’s die mij in dit leerproces kunnen en willen helpen.

Wat zijn de belangrijkste doelen voor jou de komende tijd? En hoe ga je dit aanpakken?
Sijko: Een directiewisseling is een mooi moment om weer eens na te denken over wie we zijn en waar we voor staan. Voor een deel is dat een interne bezinning. Die is inmiddels begonnen. Voor een ander deel is dat ook een kwestie van in gesprek gaan met onze klanten. Zeker met de klanten met wie we al vele jaren zijn verbonden. Ik wil daarom veel tijd besteden aan gesprekken met hen. Om waar nodig onze focus aan te scherpen en onze impact op de werkvloer van onze klanten verder te vergroten.

Daarnaast is mijn doel nieuwe collega’s te vinden. Wij zoeken professionals met een kritische visie op wat echt bijdraagt aan een betere publieke functie in Nederland. En die deze visie kunnen uitwerken naar wat op de werkvloer van organisaties nodig is om beter te worden. Praktijkmensen dus, die meters kunnen maken én een helicopterview hebben. We zijn best kritisch in ons aannamebeleid, maar dat hoort ook wel bij een bedrijf dat de naam van Adri mag dragen. Wie zich aangesproken voelt, aarzel niet, zou ik zeggen.

Het bedrijf blijft de naam VanMontfoort dragen, welke invloed heeft de directiewisseling op de identiteit?
Sijko: Net als Adri heb ik een sterke drive om de werkpraktijk van professionals in het publieke domein te verbeteren. Net als Adri erger ik mij aan alles wat professionals hindert in hun werk: regelzucht, het georganiseerde wantrouwen in een teveel aan toezichthouders en klachtenprocedures, managers die in cijfers denken in plaats van mensen en politici die inhoudsloze mantra’s debiteren.

Maar dat is niet het hele verhaal. Identiteit is volgens mij nooit iets onwrikbaars. Dat maakt een bedrijf star. Het is meer een proces, zoals Paul Verhaeghe in zijn boek over identiteit beschrijft. Je bent als persoon en als groep mensen in een organisatie voortdurend bezig je te verhouden tot je omgeving en tot elkaar. De directiewisseling heeft gevolgen voor onze identiteit, net zoals de veranderingen in onze dienstverlening en de recente veranderingen in de markt. Ik zie het als mijn rol om het gesprek hierover aan te jagen, met elkaar én met onze klanten. Met waardering voor wat we goed doen en goed inspelend op de uitdagingen van onze klanten. Met de ontwikkeling van de organisatie verandert dus onze identiteit. Prima. Noodzakelijk zelfs.

Heb je vragen over de inhoud van dit interview of over de directiewisseling zelf? Neem dan contact op met Femke Visser, marketing en communicatie: fv@vanmontfoort.nl

Download het interview als PDF

 

Categorie: