Gemeente Montfoort positief voorbeeld benchmarkanalyse jeugdhulp

Op 19 april jl verscheen de Benchmarkanalyse uitgaven jeugdhulp in 26 gemeenten. Op basis van de uitkomsten van de benchmark is duidelijk geworden dat er geen ideale oplossing bestaat voor de dilemma’s in de Jeugdwet. Dit rapport beschrijft daarom met name welke keuzes gemeenten hebben gemaakt, wat daarbij volgens de gemeenten succesfactoren zijn en we kijken hoe deze keuzes gerelateerd zijn aan de jeugdhulpuitgaven en het saldo voor jeugdhulp in diverse gemeenten.

In deze context is het interessant te bezien welke keuzes twee gemeenten hebben gemaakt die ongeveer uitkomen met het jeugdbudget: Montfoort en Etten-Leur.

Gemeente Montfoort benoemt als belangrijke kenmerken van haar aanpak:

  • Centraal staat het werken vanuit een visie: Nabijheid en Doen wat nodig is en werkt (“If it aint broken, don’t fix it”). Eigen verantwoordelijkheid van de inwoner staat voorop, niet vanuit kwetsbaarheid maar vanuit kracht. We werken vanuit vertrouwen, niet vanuit controle, met de vele partijen betrokken in of bij het jeugddomein. We zijn transparant, tonen discipline en voorbeeldgedrag;
  • Gemeente Montfoort heeft geen jeugdhulploket: het jeugdteam (5 fte) is mobiel overal aanwezig. Wij kiezen er bewust voor om niet meteen hulp aan te reiken met op zoek te gaan naar de achterliggende behoefte. Het jeugdteam houdt ook zicht op zorg en stopt deze zorg wanneer ze samen met de cliënt constateren dat deze niet effectief is.

VanMontfoort is de drijvende kracht achter de aanpak van Gemeente Montfoort. De afgelopen jaren hebben we veel kennis verworven van effectieve manieren om in het nieuwe stelsel het doel te realiseren: goede kwaliteit jeugdhulp binnen het budget. VanMontfoort heeft deze kennis en ervaring omgezet naar verschillende vormen van dienstverlening. Deze zetten wij in op basis van de vraag van een gemeente en aansluitend op wat een gemeente zelf al in huis heeft. Een aantal van onze diensten:

  • Quick scan om de factoren die de kosten beïnvloeden te onderzoeken
  • Onderzoek naar de oorzaken van de budgetoverschrijding
  • Projectmanagement om de budgetoverschrijdingen te beëindigen
  • Gemeentelijke beleidsontwikkeling voor de jeugdhulp
  • Ondersteuning lokale teams om goede kwaliteit jeugdhulp te leveren binnen budget

Ons volledige aanbod voor gemeenten is hier te vinden.

Categorie: