Friese Pedagogische visie

De gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Tytsjerksteradiel, Smallingerland en Weststellingwerf hebben de handen ineen geslagen om de expertise en vaardigheden van gebiedsteams op het gebied van veiligheid van kinderen te versterken. Dit deden zij in effectieve samenwerking met provinciale ketenpartners Veilig Thuis, de Gecertificeerde Instellingen, het Veiligheidshuis Friesland en de Raad voor de Kinderbescherming. De regio Zuidoost Friesland heeft in dat kader de keuze gemaakt om een project te starten dat een bijdrage levert aan het behalen van het doel: alle kinderen veilig. Hiervoor moeten alle gebiedsteams voldoende deskundigheid hebben om een risicoanalyse m.b.t veiligheid uit te voeren. Wanneer zich dan een onveilige situatie voordoet weet het gebiedsteam wat zij moeten doen, kunnen zij adequaat handelen en kunnen zij op het juiste moment een Gecertificeerde Instelling en/of Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Met deze partijen moet ook een effectieve samenwerking zijn.

VanMontfoort heeft samen met deze gemeenten en hun gebiedsteams een pedagogische visie ontwikkeld voor alle professionals die in de regio werken met kinderen. Daarnaast zijn een aantal gebiedsteams getraind vanuit deze pedagogische visie op hun deskundigheid. Hierbij is aandacht besteed aan het engageren en positioneren van de gebiedsteammedewerker naar de betrokken burgers bij onveiligheid en aan het maken van veiligheids- en handelingsplannen.

Categorie: