Directeur Sijko Wierenga; een half jaar later

Je bent nu bijna een half jaar directeur van VanMontfoort. Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
Ik kom er steeds meer achter hoeveel mensen Adri van Montfoort, de vorige directeur, kennen! Ik ben bij veel klanten op bezoek geweest, en het is echt heel opvallend. Ook opvallend is dat zijn visie breed gedeeld wordt. Vooral hoe ingewikkeld en weinig effectief we de jeugdbeschermingsketen gemaakt hebben. Ik merk ook dat klanten enorm veel behoefte hebben aan concrete adviezen over hoe het anders, beter kan. En hulp vragen om die verbeteringen voor elkaar te krijgen. Ik zie daarin een belangrijke taak voor VanMontfoort.

Heel veel mensen kennen Adri, maar die is nu geen directeur meer. Hoe ga je daar mee om?
Niet iedereen heeft goed in beeld dat er naast Adri ook nog een organisatie is die zijn naam draagt. Mijn taak is om dat meer naar buiten te brengen en te laten zien dat we expertise hebben op veel terreinen. Niet alleen op het gebied van jeugdbescherming, maar ook voor bijvoorbeeld gemeenten, verstandelijk gehandicaptenzorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang en onderwijs. De kennis die we hebben opgedaan in de jeugdbescherming blijkt ook in deze sectoren heel waardevol te zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderwerpen als professionele oordeelsvorming, reflectievaardigheid en methodisch werken.

Welk effect heeft de directiewisseling op de interne organisatie van VanMontfoort?
De consequenties van het vertrek van Adri als directeur zijn best groot. We moeten de omslag maken in onze benadering van klanten, van reactief naar proactief. Het is nu minder vanzelfsprekend dat klanten naar ons toekomen. Daarom is naast behoud en uitbouw van onze inhoudelijke kennis ook groei nodig in commerciële vaardigheden en marketing. Ook hebben we nog een slag te maken met het explicieter maken van onze kennis en vaardigheden en het zo goed mogelijk benutten van ieders kwaliteiten. Dit heeft vanzelfsprekend ook effect op het aannamebeleid. We kijken scherper naar het vermogen van sollicitanten om zelfstandig opdrachten te verwerven.

Is er een project waar je echt trots op bent?
Dat is het onderzoek naar de doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen in opdracht van 27 gemeentes in Midden en West-Brabant. In dit project kwamen we tot conclusie dat de keten onacceptabel lang duurt: 8,2 maanden van de laatste melding Veilig Thuis tot start gezinsvoogd. Samen met de opdrachtgevers en hun ketenpartners hebben wij vervolgens gekeken hoe ze de knelpunten kunnen aanpakken die deze doorlooptijden veroorzaken. Het rapport heeft veel impact gehad en wordt landelijk aangehaald als bewijs dat er echt iets moet veranderen in de organisatie van de jeugdbeschermingsketen. Het geeft mij veel voldoening dat wij op deze manier een bescheiden bijdrage kunnen leveren aan een betere bescherming van kinderen in de knel.

Categorie: