De VertrekTraining helpt kwetsbare jongeren op weg naar zelfstandigheid

vertrektraining

Vóór 1 oktober a.s. moeten de zorgregio’s hun aanvraag voor het transformatiefonds ingediend hebben. VanMontfoort biedt diverse mogelijkheden voor de verschillende actielijnen van het actieprogramma. De VertrekTraining sluit goed aan bij Actielijn 4: Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden. De VertrekTraining is individuele ambulante begeleiding van jongeren van 16 tot en met 23 jaar. Jongeren worden ondersteund bij het maken van een eigen toekomstplan en het realiseren van een gezond toekomstperspectief.

De begeleiding richt zich op alle leefgebieden onder andere wonen, onderwijs/werk, financiën, gezin/vriendschappen, vrije tijd, lichamelijke en psychische gezondheid. Het vinden en verbinden van een vertrouwenspersoon, heeft een centrale plek in de begeleiding. Maar deze methode richt zich bovenal op het luisteren naar de jongere en het aangaan van een werkalliantie met jongeren en partners binnen het sociaal domein.

De VertrekTraining is als “goed onderbouwde methode” opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het Nederlandse jeugdinstituut en Movisie. De VertrekTraining is in de ogen van de erkenningscommissie van “een zeer relevante aanpak voor een kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep”.

Op maandag 29 oktober a.s. start de opleiding tot VertrekTrainer als open inschrijving bij VanMontfoort, schrijf je snel in zodat je deze waardevolle methode binnenkort ook kan gaan inzetten!

Zowel jongeren die de training hebben gevolgd als de jeugdprofessionals zijn erg positief, hieronder vind je de reacties.

Jongeren over de VertrekTraining:

  • Mijn wazige beeld van de toekomst is veranderd in een acceptabele toekomst, waardoor ik extra gemotiveerd ben!
  • Ik werd behandeld als een normaal persoon, ik werd geholpen op elk moment dat ik het nodig had, er werd goed naar mij geluisterd.
  • Er wordt geluisterd en gekeken naar wat ik wil en er is snel actie genomen.
  • Vooral met elkaar denken. Er wordt niets opgelegd. Je hebt zelf de keuze.
  • Het was doelgericht en mijn belangrijkste doelstellingen zijn verwezenlijkt.
  • Ze hebben me geholpen met dingen waar ik hulp bij nodig had en met dingen die ik moeilijk vond en/of niet snapte.

Professionals over de opleiding tot Vertrek Trainer:

  • Zeer toepasbaar in de praktijk.
  • Super interessante en leerzame training. Trainers brengen ook veel enthousiasme over.
  • Heel veel geleerd + door cursus duidelijk geworden hoe + wat ontwikkelingstaken van jongeren zijn + efficiënt doelen maken met jongere + info vergaren! Veel handvatten.
  • Bedankt voor deze motiverende en interessante training. Hiervan kunnen wij zeker middelen gebruiken in ons werk waarmee we meer kunnen aansluiten bij de jongeren en hen actief kunnen maken in hun eigen proces.

Categorie: