Ben ik in beeld?

VanMontfoort heeft in 2017 onderzocht in welke mate en op welke manieren maatschappelijke opvangorganisaties aandacht en zorg hebben voor kinderen in de opvang. Deze kinderen hebben vaak veel ingrijpende en traumatische gebeurtenissen meegemaakt en vormen een kwetsbare groep. In het onderzoek is een landelijke inventarisatie gehouden en daarnaast een case-study uitgevoerd bij De Tussenvoorziening in Utrecht. De uitkomsten van het onderzoek zijn hier te lezen.

Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek is een factsheet gemaakt met tips en handvatten voor opvanginstellingen om de zorg voor kinderen te verbeteren.

Categorie: