Basistraining Veilig Thuis vernieuwd

Onlangs is Basistraining Veilig Thuis vernieuwd. Omdat de basistraining zoals we die ontwikkeld hebben voor de VNG in 2015 te basaal
bleek voor de deelnemers, hebben we een verdieping aangebracht. In de nieuwe training gaan we dieper in op de onderwerpen kindermishandeling en huiselijk geweld en besteden we uitgebreid aandacht aan ouderenmishandeling.

Nieuw in deze training is het onderwerp tuchtrecht. We kijken naar de tuchtrechtprocedure bij SKJ en bekijken of de angst die veel professionals voor het tuchtrecht hebben wel terecht is. Ook is het onderwerp professionele oordeelsvorming toegevoegd. Via theorie en oefeningen gaan we aan hiermee aan de slag.

Tot slot hebben we het onderdeel rapporteren toegevoegd. Hoe schrijf je op wat je ziet en hoe onderbouw je op een goede en heldere manier wat je oordeel is.

Ga voor meer informatie en inschrijven naar de website.

Categorie: