VanMontfoort heeft een workshop ontwikkeld waarin de deelnemers op een interactieve wijze op de hoogte worden gebracht van de vernieuwde methode Voogdij.

De workshop bestaat uit twee gedeelten:
(1) een informatief gedeelte waarin de update van de methode in het kader van de transitie en de nieuwe wetgeving wordt gepresenteerd en (2) een gedeelte waarin de deelnemers zelf aan de slag gaan met voogdij thema’s uit de methode.

Onderwerpen
(1) Informatief gedeelte: Wat is nieuw?

 • Nieuwe wetgeving
 • Nieuwe notities/protocollen/brochures
 • Analysemodel de viervensters
 • Nieuwe terminologie
 • De zes domeinen
 • De fasering

(2) Interactief gedeelte: Extra aandachtspunten methode

 • Eigen regie ouders en netwerk binnen het kader van de voogdij
 • Perspectiefbijeenkomsten
 • Contactpersoon en burgervoogd
 • Gezagsoverdracht aan pleegouders (rechten en plichten)
 • Samenwerking in de keten (samenwerkingsprotocol)

Op verzoek kan de workshop ook in company worden gegeven.

De workshop wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch.

Nieuwsbrief

Please wait