VanMontfoort is sterk betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methoden in de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Van allround jeugdbeschermers/een allround team van jeugdbeschermers wordt verwacht dat zij zowel een ondertoezichtstelling (OTS), een voogdijmaatregel als een jeugdreclasserings-maatregel kunnen uitvoeren. VanMontfoort staat voor methodische kwaliteit
in de uitvoering van deze maatregelen en biedt trainingen aan voor de uitvoering van alle de maatregelen.

Om uitvoerend werkers, gedragsdeskundigen en teamleiders toe te rusten in het uitvoeren van een maatregel jeugdreclassering, biedt VanMontfoort verschillende trainingen:

  • Een verkorte training Jeugdreclassering als onderdeel van de  integrale  opleiding jeugdbescherming
  • Een 5-daagse training voor gedragswetenschappers en teamleiders voor  begeleiding en coaching van uitvoerende werkers
  • Een  ééndaagse opfriscursus voor al langer werkzame jeugdreclasseerders over de meest actuele ontwikkelingen binnen de jeugdreclassering als aanvulling op het Handboek Jeugdreclassering

Het hart van elke training is het werken met de viervensters, het door VanMontfoort ontwikkelde analyse- en interventiekader. Daarbij ligt de focus op het voorkomen van (zwaardere) maatregelen, het effectief benutten van de duur van maatregelen, het op een gestructureerde manier in kaart brengen van de situatie van de jeugdige en het zetten van de vervolgstappen. Beproefde elementen van de Deltamethode, Oplossingsgericht werken, de Handboeken methode Jeugdreclassering en Reclasseren met Adolescenten en Jongvolwassenen, houden in de viervensters hun plaats.

VanMontfoort heeft als uitgangspunt dat leren het beste op de werkplek zelf kan gebeuren. Onze ervaren trainers ondersteunen dit met oefeningen en opdrachten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Modules bestaan uit één of meer groepsbijeenkomsten en een aantal uren zelfstudie. Op de digitale leeromgeving, vindt elke deelnemer zijn draaiboek, materialen (artikelen, video’s, en dergelijke), opdrachten, en mogelijkheden voor onderling contact.

 

Verder bieden wij nog de volgende training aan:

Ouderbegeleiding en systeemgericht werken
Jeugdbescherming