Quickscan Pedagogisch Klimaat

Het leefklimaat in residentiële voorzieningen voor jeugdigen is de laatste tijd vaak in de aandacht. Recent verscheen het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg naar aanleiding van het rapport van de commissie Samson, waarin veel aandacht is voor een veilig leefklimaat. Organisaties staan voor de taak om een veilig en positief leefklimaat te creëren waarin jeugdigen optimale ontwikkelingskansen krijgen. Dat is vaak niet eenvoudig. Problematisch gedrag van jeugdigen, in combinatie met de onnatuurlijke situatie die een leef- of behandelgroep nu eenmaal is, leidt regelmatig tot beheersproblemen, agressie, onveiligheid en een negatieve sfeer.

Veel instellingen hebben behoefte aan handvatten om met teams te werken aan verbetering van het pedagogisch klimaat. Van Montfoort heeft daarom een Quickscan Pedagogisch Klimaat ontwikkeld. Met deze tool worden teams bewust gemaakt van het pedagogisch klimaat en hoe zij daar zelf een positieve invloed op kunnen uitoefenen.

De Quickscan bestaat uit 35 stellingen voor teamleden en 18 stellingen voor jeugdigen. De stellingen zijn concrete uitwerkingen van de volgende thema’s:

 • Emotionele steun
 • Autonomie en ruimte
 • Structureren en grenzen stellen
 • Informatie en uitleg geven / ontwikkeling bevorderen
 • Interacties tussen jeugdigen
 • Relatie en contact met ouders en familie
 • Samenwerken in het team

De basis voor de thema’s in de Quickscan is het artikel Zes uitgangspunten voor een goed pedagogisch klimaat. Dit artikel is in 2011 gepubliceerd en goed ontvangen in de praktijk.
Het rapport dat teams ontvangen met de uitkomsten van de Quickscan geeft een goed beeld van het pedagogisch klimaat vanuit zowel het perspectief van de teamleden als de jeugdigen. In een bijeenkomst met het team  gaan de teamleden in discussie over de uitkomsten van de Quickscan en worden aanknopingspunten voor verbetering gegenereerd.
De terugkoppeling van de Quickscan in de teams levert veel gespreksstof op en geeft de teams concrete handvatten voor optimalisering van het pedagogisch klimaat.

De Quickscan is niet alleen bedoeld om de huidige stand van zaken in beeld te brengen. Het doel van de Quickscan is om het pedagogisch klimaat onder de aandacht te brengen en structureel op de agenda terug te laten komen. De introductiebijeenkomst, de teambijeenkomst en een eindgesprek met de teamleider en gedragswetenschapper dragen hieraan bij.

Doelgroep
Teams van residentiële groepen en dagbehandeling in de jeugdzorg, gesloten jeugdzorg, jeugd-GGZ en LVB-zorg.

Kosten
De kosten voor één team bedragen € 4.450,-. Bij meer teams per instelling geldt een kortingsregeling.

Voor deze prijs krijgt het team het volgende:

 • Een introductiebijeenkomst voor de teamleden door Van Montfoort.
 • Een rapportage per team bestaande uit:
 1. Overzicht van de scores, per stelling en per thema
 2. Korte schets/analyse van het pedagogisch klimaat: sterke en minder sterke punten
 3. Opvallende punten en/of punten die discussie oproepen
 4. Discussiepunten en suggesties
 • Een teambijeenkomst door Van Montfoort waarin de uitkomsten worden besproken met de teamleden.
 • Een afsluitend gesprek met de teammanager en gedragswetenschapper waarin adviezen en tips worden gegeven over hoe zij het pedagogisch klimaat onder de aandacht kunnen houden.

Maatwerk naar aanleiding van dit product is bespreekbaar.

Belangstelling?
Voor meer informatie of een prijsopgave, neem contact op met Isabel Alarcon.