Verve

Verve staat voor Veiligheid En Regie Voor Elk. Verve is een nieuwe werkwijze voor de jeugdbescherming. Doel van Verve is het versterken van de eigen kracht van jeugdigen, ouders, en mensen in de leefwereld rond het gezin, met behoud van de focus op de veiligheid van het kind.

Verve is door ons ontwikkeld in Overijssel, samen met Bureau Jeugdzorg Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming, de William Schrikker Groep (WSG) en de Eigen Kracht Centrale.
De in Verve ontwikkelde visie kent de volgende elementen:

Burgers hebben regie over de opvoeding
Jeugdbescherming is een publieke taak
Het kind staat centraal, niet de instanties: er is één primair proces
Geen dogma’s; leren van ervaringen
Verve gaat er van uit dat een constructieve samenwerking tussen professionals en familie altijd mogelijk is. Verve werkt met het analyseschema de viervensters:

Venster 1, de mensen, betreft de vraag wie het belangrijk vinden dat het (weer) goed gaat met het kind. In dit licht vinden de Eigen Kracht Conferenties plaats.
Venster 2, de feiten, betreft een korte tijdlijn en een overzicht van sterke en zorgpunten, alsmede een veiligheidsvragenlijst.
Venster 3, de weging, betreft de vragen hoe ernstig de feiten zijn, hoe de toekomst er uit ziet en of er (nog) gronden voor gedwongen bemoeienis zijn.
Venster 4, de acties, betreft de volgende stappen: wie gaat wanneer welke stappen zetten.
De viervensters worden met name ingezet in methodische leerbijeenkomsten, die door ons in het kader van een reflectieve praktijk zijn ontwikkeld om als werkers te leren van de ervaringen in het werken conform de nieuwe jeugdbescherming.