SAVE

SAVE staat voor Samenwerken Aan VEiligheid. Partners in SAVE zijn Jeugdbescherming Utrecht, Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Groep. SAVE deelt de visie zoals die in Verve is geformuleerd.

SAVE werkt activerend, outreachend en oplossingsgericht. Kernwaarden zijn veiligheid, samen met de cliënt, en één gezicht. Kernfunctie is het managen van veiligheid en resocialisatie. Wij hebben SAVE in opdracht van bureau jeugdzorg en in nauwe samenwerking met hen ontwikkeld.
Ook Lelystad heeft er voor gekozen om met SAVE te gaan werken. Cruciaal aspect bij SAVE is het aansluiten bij gebiedsgebonden lokale teams. De ‘nieuwe jeugdbeschermer’ wordt ingeschakeld door lokale teams/sociale wijkteams op het moment dat de veiligheid van een jeugdige in het geding is. Als er weer verbetering in de veiligheidsituatie van de jeugdige is gecreëerd, trekt de nieuwe jeugdbeschermer zich terug. Ook SAVE werkt met methodische casuïstiekbesprekingen en maakt daarbij gebruik van viervensters.

Voor SAVE bieden wij de volgende scholingsmogelijkheid:

Samenwerken aan veiligheid