De nieuwe jeugdbescherming Gelderland

In Gelderland wordt de term Nieuwe Jeugdbescherming gebruikt als gevolg van de doorontwikkeling van de methoden jeugdbescherming.
Samenwerkingspartners zijn Jeugdbescherming Gelderland, Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Groep en de Eigen Kracht Centrale.

Het accent ligt op het werken in wijkgebonden teams en op een tijdelijke inzet van jeugdbescherming die beëindigd kan worden op het moment dat de situatie weer ‘goed genoeg’ is. Wij zijn betrokken bij de vormgeving van de nieuwe jeugdbescherming in de verschillende Gelderse regio’s.
Methodische leerbijeenkomsten vormen de kern van onze inzet en ondersteuning.