Methode Integrale Jeugdbescherming

De doorontwikkeling van de methoden jeugdbescherming heeft in Rotterdam geleid tot de Methode Integrale Jeugdbescherming (MIJ).
MIJ is een doorontwikkeling van Beter Beschermd Plus.

Niet het proces, maar de cliënt staat centraal. Bij een melding bij de Raad start direct een intensief drangtraject met de cliënt, waarbij de gecertificeerde instelling, Raad voor de Kinderbescherming, de zorgaanbieders en eventuele andere betrokken partijen direct om de tafel gaan met de cliënt. Er wordt een veiligheidsplan opgesteld en hulp wordt direct ingezet. Dit kan ondertoezichtstellingen (ots-en) voorkomen dan wel duidelijk maken wat er direct na de uitspraak van een ots moet gebeuren om de zaak zo snel mogelijk af te sluiten.
In Rotterdam hebben wij naast onze adviesrol een bijdrage geleverd door een uitgebreid traject van door ons begeleide methodische leerbijeenkomsten