Methoden jeugdbescherming

VanMontfoort is sterk betrokken bij de (door)ontwikkeling en invoering van methoden in met name de jeugdbescherming. Voorbeelden in de jeugdbescherming zijn: de Deltamethode gezinsvoogdij, de methode voogdij, het Handboek jeugdreclassering, Veiligheid Voorop in de Toegang en de ORBA – methode in het Veilig Thuis-werk.

Er is sprake van een doorontwikkeling van methoden in de jeugdbescherming waarbij elementen uit verschillende werkwijzen worden samengevoegd. Dit betreft met name uitgangspunten van de Deltamethode, oplossingsgericht werken, sociale netwerkstrategieën, Eigen Kracht en tools uit Signs of Safety.
De gecertificeerde instellingen spreken in dit kader onder andere over SAVE (Utrecht), Verve (Overijssel), Methode Integrale jeugdbescherming (Rotterdam), de nieuwe jeugdbescherming(Gelderland), generiek gezinsgericht werken en Beter Beschermd.

Bekijk hier de volledig modulair opgebouwde opleiding jeugdbescherming.

Ontwikkeling en training is nog geen invoering. Wij pleiten voortdurend bij opdrachtgevers voor een expliciet implementatie- en borgingstraject na een training in een (nieuwe) methode.