Jeugdreclassering

Om uitvoerend werkers, gedragsdeskundigen en teamleiders toe te rusten in het uitvoeren van een maatregel jeugdreclassering, biedt VanMontfoort verschillende trainingen:

Het hart van elke training is het werken met de viervensters, het door VanMontfoort ontwikkelde analyse- en interventiekader. Daarbij ligt de focus op het voorkomen van (zwaardere) maatregelen, het effectief benutten van de duur van maatregelen, het op een gestructureerde manier in kaart brengen van de situatie van de jeugdige en het zetten van de vervolgstappen. Beproefde elementen van de Deltamethode, Oplossingsgericht werken, de Handboeken methode Jeugdreclassering en Reclasseren met Adolescenten en Jongvolwassenen, houden in de viervensters hun plaats.

VanMontfoort heeft als uitgangspunt dat leren het beste op de werkplek zelf kan gebeuren. Onze ervaren trainers ondersteunen dit met oefeningen en opdrachten die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
Modules bestaan uit één of meer groepsbijeenkomsten en een aantal uren zelfstudie. Op de digitale leeromgeving, vindt elke deelnemer zijn draaiboek, materialen (artikelen, video’s, en dergelijke), opdrachten, en mogelijkheden voor onderling contact.

Verder bieden wij nog de volgende training aan:

Ouderbegeleiding en systeemgericht werken