De Reflectieve Praktijk

Professionals willen steeds beter worden in hun vak.

Ze onderzoeken hoe ze hun handelen voortdurend kunnen verbeteren en hoe ze déze jeugdige of dít specifieke gezin vanuit hun vakkennis het beste kunnen helpen. De afgelopen jaren is sterk ingezet op de professionalisering van sociaal werkers. Dit gebeurt onder andere door verplichte registratie, het organiseren van tuchtrecht en het versterken van de deskundigheid van de professionals via deskundigheidsbevordering, het leren van nieuwe methoden en het actualiseren van hun kennis.

Een middel om dit te realiseren is het inrichten van een reflectieve praktijk. In een reflectieve praktijk reflecteren professionals op het eigen handelen in de uitvoeringspraktijk, de resultaten daarvan voor de betrokken jeugdige en de omgeving en wat jeugdigen en gezinnen met hen als persoon doen.

Dat reflecteren gebeurt door kritische en helpende bevraging door collega’s. Het verdiepen en systematisch toepassen van reflectie op het handelen in de praktijk behoeft organisatie. Begeleiden en stimuleren van reflectie van professionals op hun handelen is een belangrijke taak van gedragsdeskundigen, managers,(werk)begeleiders en/of senior uitvoerend medewerkers. Methodische Leerbijeenkomsten zoals ontwikkeld door VanMontfoort zijn niet alleen een goed hulpmiddel gebleken bij het reflecteren van professionals op hun handelen in een casus, maar ook bij het ontwikkelen en vestigen van een reflectieve praktijk in de organisatie.

Voor het inrichten en vormgeven van een reflectieve praktijk bieden we verschillende trainingen en opleidingen. Hierin maken deelnemers kennis met de visie en achtergrond van de reflectieve praktijk, de opzet, structuur en werkwijze van een Methodische Leerbijeenkomst en het viervensterschema ontwikkeld door VanMontfoort.

Voor uitvoerend professionals:
– Introductie op Methodische leerbijeenkomsten
– Methodische Leerbijeenkomsten
– Moreel beraad volgens de viervensters

 

Opleiding Gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten:
– Starttraining Gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten
– Coaching en intervisie voor gespreksleiders
– Coaching-on-the-job bij de uitvoering van Methodische Leerbijeenkomsten