Saskia Heeren

Saskia Heeren

Saskia Heeren

Saskia Heeren is sinds 2009 werkzaam bij VanMontfoort als senior adviseur en trainer. In de periode daarvoor heeft ze ruim 13 jaar bij Bureau Jeugdzorg verschillende functies bekleed binnen de sector Jeugdbescherming, waarvan 9 jaar een staf- en lijnfunctie. Zij heeft diverse methodiektrainingen en coachingstrajecten verzorgd voor uitvoerders, gedragswetenschappers en managers van instellingen voor jeugdzorg (Stek, Stichting Jeugdformaat) en van instellingen voor jeugdbescherming (o.a. Samen Veilig Flevoland, Jeugdbescherming Overijssel, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming en het Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering).

Momenteel geeft zij aan verschillende instellingen, ook uit het lokale veld, de training Samenwerken aan Veiligheid. Dit is een geïntegreerde aanpak geïnspireerd op het Oplossingsgericht werken, de Deltamethode en de principes van de Eigen Kracht Conferentie. Zij biedt ook ondersteuning aan om deze nieuwe werkwijze verder te ontwikkelen en te borgen in teams. Zij laat teams kennismaken met Methodische Leerbijeenkomsten en zij leidt gespreksleiders op om deze bijeenkomsten zelfstandig te kunnen leiden.Tot slot geeft zij jaarlijks, op uitnodiging van de Universiteit van Amsterdam, een gastcollege over de nieuwe jeugdbescherming voor studenten van de masteropleiding Forensische orthopedagogiek.

Email: she@vanmontfoort.nl