Netty Jongepier

Netty Jongepier

Netty Jongepier

Drs. Netty Jongepier is sociaal pedagoog en werkt sinds april 2006 bij Van Montfoort. Zij houdt zich bij Van Montfoort vooral bezig met het ontwikkelen en beschrijven van methodes, onder meer op het gebied van residentiële jeugdzorg, daghulp, hulp aan dak- en thuisloze jongeren en aanpak huiselijk geweld. Daarnaast is zij betrokken bij projecten op het gebied van vernieuwing van de jeugdzorg. Naast de hulpverlening heeft zij, onder meer bij de gemeente Rotterdam en bij NIZW Jeugd, ruime ervaring opgedaan met ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van kinderopvang, ontwikkelingsstimulering, preventief jeugdbeleid en samenwerking onderwijs-jeugdzorg. Zo gewoon mogelijk, aansluiten bij de wensen, krachten en mogelijkheden van kinderen/jongeren en ouders zijn steeds belangrijke thema’s in haar werk. Haar inhoudelijke expertise en schrijfkwaliteiten zet ze graag in voor het maken van heldere en praktische beschrijvingen voor het professioneel handelen van werkers, onderbouwd door wetenschappelijke inzichten en praktijkkennis.

Email: nj@vanmontfoort.nl