Marijke van Vugt

Marijke van Vugt

Marijke van Vugt

Drs. Marijke van Vugt, Gz-psycholoog en Aandachtsfunctionaris HG en KM, werkt sinds 2006 bij VanMontfoort. Haar expertise betreft ontwikkeling, training en implementatie van methodieken voor (intensieve) ambulante hulp aan ouders en kinderen. Oog hebben voor en benutten van de krachten van ouders, jeugdigen, hun omgeving en de professionals is voor haar een belangrijke invalshoek. Zij heeft ervaring in het trainen en coachen van uitvoerende werkers, middenkader en het opleiden van trainers. Na haar studie klinische- en ontwikkelingspsychologie, werkte zij 13 jaar als gezinswerker, onderzoeker en stedelijk coördinator bij Project aan Huis te Amsterdam, een van de eerste vormen van intensief ambulante hulp in Nederland. In diezelfde periode was zij ook freelance docent aan de Post-HBO opleiding Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Daarna werkte zij enige jaren bij PI Research als programmaleider Ambulant. Zij ontwikkelde in die functie Kort Ambulant voor de toegang van BJZ en diverse nieuwe vormen van intensieve ambulante hulp aan gezinnen als De Versterking en Beter met Thuis. Van 2003 tot 2013 was zij als docent verbonden aan de Bachelor en Master Pedagogiek van Inholland Diemen/Amsterdam. Van 2003 tot 2005 was zij daarnaast lid van de Kenniskring Leefwerelden van Jeugd van Inholland. Binnen de kenniskring richtte zij zich op onderzoek naar participatie van jeugdige cliënten in de jeugdzorg. Vanaf 2008 tot heden is zij als docent verbonden aan de Master Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden. Binnen Van Montfoort droeg zij bij de ontwikkeling en implementatie van diverse werkwijzen zoals de Deltamethode Gezinsvoogdij, Ambulante Spoedhulp, Veerkracht voor de Vrouwenopvang en Maatschappelijke Opvang, Verve, Save, Wel Thuis en de training Veilig Thuis in opdracht van de VNG. In opdracht van de Vereniging Spoedhulp Jeugd organiseert zij trainingen Families First en Ambulante Spoedhulp. Samen met Mariska van der Steege ontwikkelde zij de Opleiding voor gespreksleiders van Methodische Leerbijeenkomsten (MLB). Zij heeft in de afgelopen jaren veel MLB’s geleid en gespreksleiders MLB gecoacht binnen diverse organisaties en ook tijdens bijeenkomsten met deelnemers uit de hele keten van Zorg voor Jeugd. Voor meer informatie zie haar LinkedIn profiel nl.linkedin.com/in/marijkevanvugt

Email: mvu@vanmontfoort.nl