Krista te Mebel

Krista te Mebel

Krista te Mebel

Krista te Mebel heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Ze heeft de afstudeerrichtingen Lichamelijke Handicaps en Leerproblemen afgerond.
Krista heeft vier jaar gewerkt als orthopedagoog, binnen de kinderrevalidatie, het speciaal(basis)onderwijs en het regulier onderwijs. In de avonduren heeft ze Rechten erbij gestudeerd, met als afstudeerrichting Strafrecht.
Krista heeft zich in de praktijk gericht op het rechtsgebied onderwijsrecht. Ze is drie jaar docent geweest op een schoolleidersopleiding en ze was verbonden aan de adviestak voor onderwijs.
Ook heeft Krista gewerkt als juridisch adviseur voor een groot schoolbestuur voor primair onderwijs.
Krista is sinds 2017 in dienst bij VanMontfoort. Voor ons kantoor houdt ze zich onder andere bezig met het verbeteren van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast werkt ze als adviseur aan diverse onderwijs-juridische vraagstukken en geeft ze trainingen.

Email: km@vanmontfoort.nl