Isabel Alarcon

Isabel Alarcon

Isabel Alarcon

Isabel Alarcon werkt sinds 2008 als adviseur bij VanMontfoort. Ze heeft ruime expertise op het gebied van participatief kwalitatief onderzoek. Ze is betrokken geweest bij de kwaliteitstoetsing van o.a. Families First en Jeugd Preventie Project Eindhoven. Zij heeft meegewerkt aan de proces-evaluaties van de methode Veerkracht voor de Federatie Opvang en het project Wel Thuis van Humanitas. In alle trajecten staat naast het evalueren, het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal om zodoende de methodieken een stap verder te brengen. Samen verbeteren waarbij inbreng van  werkers en cliënten een centrale rol spelen, is haar drijfveer.

Ze is inhoudelijk portefeuillehouder van de methodes VertrekTraining, Nieuwe Perspectieven en Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer. Deze methodes zijn gericht op het op intensieve, outreachende manier jongeren te begeleiden. Tussen oktober 2014 en april 2016 is zij projectleider geweest van Kind Veilig Thuis Brabant waarbij vrijwilligers naast professionals worden ingezet in de jeugdbescherming om te werken aan meer veiligheid voor jeugdigen. Daarnaast is zij sinds 1999 coördinator van het Jeugdwelzijnsberaad, de grootste platform van jongeren in de jeugdzorg. Jongerenparticipatie is gedurende haar carrière een rode draad. Het betrekken, versterken en een podium geven aan jongeren om vanuit hun perspectief de zorg te verbeteren, vindt ze essentieel.

Email: ia@vanmontfoort.nl