Antoinette Brussen

Antoinette Brussen

Antoinette Brussen

Antoinette Brussen studeerde andragologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Na haar studie is zij begonnen als hulpverlener bij de crisisopvang voor jongeren in Den Haag, daarna heeft zij netwerken jeugdhulpverlening opgezet in Nijmegen en werkte als programmabegeleider ambulant jongerenwerk. Vervolgens heeft ze als trainer bij de afdeling opleiding & training bij Spirit Amsterdam gewerkt. Zij heeft trainingen ontwikkeld en uitgevoerd waaronder leerlijnen hulpverleners, vormgeven van samenwerkingsprocessen, verbreding werkwijze in het kader van de transitie. Als oplossingsgerichte coach heeft zij veel ervaring in het trainen van middenkader in oplossingsgericht vragen, coachen en adviseren. Sinds 2013 werkt zij als senior trainer/ adviseur bij Van Montfoort en heeft zich ingewerkt in Verve, Raak, Beter Beschermd Plus Rotterdam en Integrale jeugdbescherming Haaglanden/Zuid-Holland. Ze traint in dat kader teams van jeugdbeschermers (in de brede zin van het woord), begeleidt methodische leerbijeenkomsten en traint het middenkader.

E-mail: abr@vanmontfoort.nl