Effectieve intervisie brengt de hele organisatie verder in professionaliteit

Professionele ontwikkeling

Intervisie

Thema-icon-professionele ontwikkeling

Intervisie doe je samen met je collega’s. Je denkt op basis van een werksituatie (casus) na over jouw functioneren in de eigen werksituatie. Vaak gaat het om een knelpunt, of een situatie die je erg bezighoudt.

Het gaat er bij intervisie niet om concrete oplossingen van je collega’s aangedragen te krijgen. Je stelt elkaar vragen die je aan het denken zetten en je helpen om meer zicht te krijgen op het probleem in de casus. Vaak is dat al voldoende om ook te weten hoe het probleem vervolgens op te lossen.

Wij hebben een specifieke intervisieaanpak ontwikkeld die erop gericht is om het werken volgens een bepaalde methode aan te leren: De methodische leerbijeenkomst. In ons trainingsaanbod vind je de bijhorende trainingen.

Daarnaast begeleiden wij intervisiegroepen die hun effectiviteit willen vergroten.