Expertiseteam Transformatiefonds

 

Heeft jouw zorgregio al een aanvraag ingediend voor het Transformatiefonds Jeugd? Wij helpen je er graag bij!

Vóór 1 oktober a.s. moeten zorgregio’s een meerjarig transformatieplan indienen. VanMontfoort is door haar uitgebreide expertise en sterke netwerk de juiste partij om hierbij te ondersteunen. Wij gaan samen met jou aan de slag om een goed onderbouwde en succesvolle aanvraag te formuleren en in te dienen. Ons expertiseteam is goed thuis in de verschillende actielijnen en kan helpen om nieuwe aanknopingspunten te vinden en vraagtekens in te vullen.

Ook na het indienen van de aanvraag kunnen wij helpen bij de verdere uitwerking van het transformatieplan. Denk hierbij aan het versterken van methodisch werken om uithuisplaatsing te voorkomen, trainingen geweldloos opvoeden voor ouders en programma’s gericht op een gezond toekomstperspectief voor jongeren van 18 jaar en ouder zoals de VertrekTraining.

Neem contact op met de projectleider:

Sijko Wierenga sw@vanmontfoort.nl