Uitgeregeerd?

Uitgeregeerd?

Volgens de media is het kabinet Rutte-Samsom uitgeregeerd, nu op 1 januari 2015 de hele beleidsagenda uit het regeerakkoord is omgezet in wetgeving. Uitgeregeerd? De grote veranderingen in het sociaal domein, laat staan de onderliggende transformatie: alles begint nu toch pas? Goed, er hoeven even geen nieuwe wetten te worden bedacht en we kennen tegenwoordig
Bekijk artikel ...