Te krap ingekocht?

Te krap ingekocht?

Op 31 juli, midden in de zomervakantie, bracht De Volkskrant het bericht, dat het budget van sommige aanbieders GGZ jeugd al op is. Volgens de aanbieders komt dit omdat sommige gemeenten te krap hebben ingekocht. Aan het begin van het jaar heeft iedere aanbieder in de regio Hart van Brabant een budget gekregen voor het
Bekijk artikel ...

Wie helpt de hulpverlener?

Wie helpt de hulpverlener?

Begin juni woonde ik het slotcongres bij van het RAAK-project ‘Wie helpt de hulpverlener?’, uitgevoerd door het lectoraat ‘Kwaliteit en effectiviteit in de zorg voor jeugd’ van de Hogeschool van Amsterdam. De bedoeling van dit project was inzicht te krijgen in de gewenste ondersteuning van hulpverleners bij het uitvoeren van (al dan niet erkende) interventies.
Bekijk artikel ...

Geen commentaar

Geen commentaar

Een acht jarig meisje is enkele dage geleden in Hoogeveen dood aangetroffen bij een flat. De politie onderzoekt momenteel hoe het meisje naar beneden heeft kunnen vallen. De moeder is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij dit drama. Een vreselijk bericht waarvan je hoopt dat je er nooit aan zult wennen. En in de
Bekijk artikel ...

‘Inschatten’ als kernvaardigheid

‘Inschatten’ als kernvaardigheid

Onlangs mocht ik met enkele collega-adviseurs een gesprek voeren met Pieter Hilhorst. Het ging over wijkteams, hoe het kostenbewustzijn van de leden van die teams te verhogen en over de rol daarbij van triage. In dat gesprek deed hij een uitspraak die lang bij me bleef hangen. ‘Instrumenten zijn van gemeenten en niet van professionals.
Bekijk artikel ...

Vechtscheiding en ondertoezichtstelling

Vechtscheiding en ondertoezichtstelling

Er zijn geen eenduidige statistieken, maar ik denk, dat de afgelopen tien jaar in ons land steeds vaker een ondertoezichtstelling wordt opgelegd als ouders van minderjarige kinderen strijd met elkaar voeren. In 2004 oordeelde de Hoge Raad dat het ontbreken van omgang onvoldoende grond was voor een ondertoezichtstelling. Inmiddels zegt de Hoge Raad, dat de
Bekijk artikel ...

Wat is het maatschappelijk rendement van gezinshuizen?

Wat is het maatschappelijk rendement van gezinshuizen?

Op zaterdag staat er in De Volkskrant sinds enige weken een reportageserie over ‘de nieuwe zorg’. Twee weken geleden werd in de serie aandacht besteed aan een gezinshuis. Gezinshuisouders Rob en Marga vertellen over de beschadigde kinderen die bij hen wonen en tegen welke obstakels ze in het oude stelsel van de jeugdzorg aanliepen. Gezinshuizen
Bekijk artikel ...

Regionale samenwerking: onzichtbaar dichtbij?

Regionale samenwerking: onzichtbaar dichtbij?

Regionale samenwerkingsverbanden voor gemeenschappelijke regelingen, waar jeugdhulp op de agenda staat; hoeveel zijn er eigenlijk in Nederland? Wie doen er aan mee? Waar gaan die samenwerkingsverbanden eigenlijk over? En, last but not least, : hoeveel geld gaat daarin om? Een fors deel van de gemeentelijke budgetten voor jeugdhulp komt terecht bij een regionaal samenwerkingsverband, zo
Bekijk artikel ...

Één gezin, één plan?

Één gezin, één plan?

“Één gezin, één plan” is een belofte van de stelselwijziging jeugdzorg. Gaat dat lukken? Volgens de Jeugdwet kan het gezin een familiegroepsplan opstellen. Als het gezin dat niet doet, dan maakt de jeugdhulpverlener een hulpverleningsplan of een plan van aanpak. De Jeugdwet kent dus drie soorten plannen. Het Handelingsprotocol Veilig Thuis (AMHK) noemt twee andere
Bekijk artikel ...

Het kan altijd beter

Het kan altijd beter

In de zorg voor jeugd heerst al tijden het DIAJ-virus. DIAJ? Nooit van gehoord zeker. En toch kom ik het veel tegen. DIAJ staat namelijk voor ‘doe-ik-al-járen’. Een ander veelvoorkomend en daaraan gerelateerd fenomeen is de NNG-reflex. Ook die afkorting kent u vast nog niet. Maar ook u komt deze reflex vast regelmatig tegen, NNG
Bekijk artikel ...

Dilemma’s

Dilemma’s

Het werk in de jeugdbescherming kent niet zozeer vragen, maar vooral (ethische) dilemma’s. Het verschil? Voor vragen zijn er antwoorden, voor dilemma’s is dat zelden het geval! En dat maakt het werk in de jeugdbescherming zowel boeiend als ingewikkeld. Neem nu de presentatie vorig jaar door Caroline Karssen (gedragswetenschapper bij het voormalige Bjz Haaglanden) van
Bekijk artikel ...